Torna

Oposicions CAIB 2018

1_places_generals.png

Cossos facultatius

Cossos dels serveis generals

punt_1.pngQuines places oferim?


Oferim les places corresponents a les ofertes públiques d'ocupació dels anys 2014, 2015, 2016 i 2017, que podeu consultar en aquest enllaç Pàgina Web.

1_punt.png Per cossos, les places oferides són:

1_punt.pngAls cossos de l'Administració general:

Cos advocacia: 5
Cos superior: 78
Cos de gestió: 19
Cos administratiu: 57
Cos auxiliar: 115
Cos subaltern: 24

1_punt.pngA continuació, indicam les places per illes i torns:

MALLORCA

Cos advocacia Cos superior Cos de gestió Cos administratiu Cos auxiliar Cos subaltern
Torn lliure 5 37 6 19 62 10
Torn lliure (reserva discapacitat) - 2 - 3 5 5*
Promoció interna vertical - 31 10 30 29 -
Promoció interna vertical (reserva discapacitat) - 1 1 2 2 -
Promoció interna creuada - 5 2 - 2 1
Promoció interna personal laboral fix - - - - 2 1
Total 5 76 19 54 102 17

* 3 de les places són per a persones amb discapacitat intel·lectual o amb sordesa prelocutiva bilateral.

MENORCA

Cos advocacia Cos superior Cos de gestió Cos administratiu Cos auxiliar Cos subaltern
Torn lliure - - - - 2 1
Torn lliure (reserva discapacitat) - - - - - 1
Promoció interna vertical - - - 1 3 -
Promoció interna vertical (reserva discapacitat) - - - - - -
Promoció interna creuada - - - - - 1
Promoció interna personal laboral fix - - - - - -
Total - - - 1 5 3

EIVISSA

Cos advocacia

Cos superior

Cos de gestió Cos administratiu Cos auxiliar Cos subaltern
Torn lliure - 1 - - 2 1
Torn lliure (reserva discapacitat) - - - - - 1*
Promoció interna vertical - 1 - 2 4 -
Promoció interna vertical (reserva discapacitat) - - - - - -
Promoció interna creuada - - - - - 1
Promoció interna personal laboral fix - - - - - -
Total - 2 - 2 6 3

* Aquesta plaça està reservada per a persones amb discapacitat intel·lectual o amb sordesa prelocutiva bilateral.

FORMENTERA

Cos advocacia Cos superior Cos de gestió Cos administratiu Cos auxiliar Cos subaltern
Torn lliure - - - - 2 1
Torn lliure (reserva discapacitat) - - - - - -
Promoció interna vertical - - - - - -
Promoció interna vertical (reserva discapacitat) - - - - - -
Promoció interna creuada - - - - - -
Promoció interna personal laboral fix - - - - - -
Total - - - - 2 1

index.png