Torna

Oposicions CAIB 2018

4_exercicis.png

4_punt.pngEl  desenvolupament dels exercicis del processos selectius esmentats, s’ajustarà a la normativa publicada en el Butlletí Oficial de l’Estat i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en la data de finalització del període de presentació de sol·licituds del cos corresponent, encara que la normativa esmentada es trobi en “vacatio legis” en la data de realització de les proves selectives.

4_punt.png Per consultar la informació referent als exercicis (quins, quan, on), clicau sobre els enllaços següents:

Cossos serveis generals Cossos facultatius

index.png