TRANSPORT DE VIATGERS

ATENCIÓ: Pels tràmits de Menorca i Eivissa s'han de pagar les taxes als seus respectius Consells Insulars.

TRANSPORT PÚBLIC DISCRECIONAL DE VIATGERS EN AUTOBÚS (VD)

NOVA AUTORITZACIÓ D’EMPRESA

INCORPORACIÓ DE NOUS VEHICLES

VISAT

REHABILITACIÓ

TRANSMISSIÓ


TRANSPORT PRIVAT COMPLEMENTARI DE VIATGERS (VPC)

NOVA AUTORITZACIÓ D’EMPRESA

VISAT


TRANSPORT PÚBLIC DISCRECIONAL DE VIATGERS EN VEHICLES DE TURISME [TAXI INTERURBÀ] (VT)

NOVA AUTORITZACIÓ D’EMPRESA

SUBSTITUCIÓ

SUBSTITUCIÓ PER AVARIA

TRANSMISSIÓ D'AUTORITZACIONS

VISAT

REHABILITACIÓ


TRANSPORT PÚBLIC DISCRECIONAL DE VIATGERS EN VEHICLES DE LLOGUER AMB CONDUCTOR (VTC)

NOVA AUTORITZACIÓ

SUBSTITUCIÓ DE VEHÍCLES

VISAT

TRANSMISSIÓ

REHABILITACIÓ


TRANSPORT SANITARI PÚBLIC (VS)

NOVA AUTORITZACIÓ D’EMPRESA

VISAT


TRANSPORT SANITARI PRIVAT (VSPC)

NOVA AUTORITZACIÓ D’EMPRESA