TRANSPORT DE MERCADERIES

ATENCIÓ: Pels tràmits de Menorca i Eivissa s'han de pagar les taxes als seus respectius Consells Insulars.

TRANSPORT PÚBLIC DE MERCADERIES EN VEHICLES DE MÉS DE 2000 I FINS A 3500 KG DE MMA (MDL)

NOVA AUTORITZACIÓ D’EMPRESA

INCORPORACIÓ DE NOUS VEHICLES

SUBSTITUCIÓ D'UN VEHICLE

SUBSTITUCIÓ PER AVARIA

VISAT

REHABILITACIÓ


TRANSPORT PÚBLIC DE MERCADERIES EN VEHICLES DE MÉS DE 3500 KG DE MMA (MDP)

NOVA AUTORITZACIÓ D’EMPRESA

INCORPORACIÓ DE NOUS VEHICLES

SUBSTITUCIÓ D'UN VEHICLE

SUBSTITUCIÓ PER AVARIA

VISAT

REHABILITACIÓ


TRANSPORT PRIVAT COMPLEMENTARI DE MERCADERIES (MPC)

NOVA AUTORITZACIÓ D’EMPRESA

VISAT

REHABILITACIÓ