Torna

Direcció General de Mobilitat

TARGETES D'APARCAMENT PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT

AQUESTA SOL·LICITUD ÉS NOMÉS PER A AJUNTAMENTS

• Per sol·licitar targetes d'aparcament per a persones amb discapacitat s'ha d'omplir la següent sol·licitud signada electrònicament.

• S'ha d'adjuntar un llistat dels noms i els números dels pagaments de les taxes. No fa falta adjuntar còpia dels fulls de pagament individuals.

NOM PAGAMENT
Nom Cognom1 Cognom2 046123456789
Nom Cognom1 Cognom2 046123456789
... ...

• Es poden sol·licitar tantes targetes com es justifiquin i les que facin falta per cobrir targetes descartades per errades a la impressió o per necessitat del servei..
• Ens heu de fer arribar la sol·licitud i el llistat pel registre electrònic, no per correu electrònic.

Per obtenir la targeta, els ciutadans han de pagar la taxa de la Conselleria per a expedició de models oficials.

https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=9331

Aquesta taxa es pot:

  • Pagar dirèctament a la web de l'ATIB per targeta bancària o per banca electrònica.
  • Imprimir i pagar al banc.