TAXES (Model 046)

ATENCIÓ: Pels tràmits de Menorca i Eivissa, s'han de pagar les taxes als seus respectius Consells Insulars, amb la excepció de la targeta de tacògraf i el conseller de seguretat, que s'ha de pagar aquí.

MERCADERIES

TRANSPORT PÚBLIC DE MERCADERIES EN VEHICLES DES DE 2000 FINS A 3500 KG DE MMA (MDL)

Nova autorització d’empresa

Incorporació de nous vehicles

Substitució d'un vehicle

Visat

Rehabilitació


TRANSPORT PÚBLIC DE MERCADERIES EN VEHICLES DE MÉS DE 3500 KG DE MMA (MDP)

Nova autorització d’empresa

Incorporació de nous vehicles

Substitució d'un vehicle

Visat

Rehabilitació

Per sol·licitar Nova autorització, Incorporació de nous vehicles i substitució d'un vehicle també s'ha de pagar aquesta taxa només per a vehicles amb una MMA superior a 6 tones i una capacitat de càrrega que excedeixi de 3,5 tones, inclosos els caps tractors, per a l’emissió del certificat per presentar davant la Prefectura Provincial de Trànsit per a la matriculació i/o transferència (art. 106 Llei 66/1997, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i d’ordre social).


TRANSPORT PRIVAT COMPLEMENTARI DE MERCADERIES (MPC)

Nova autorització d'empresa

Visat

Rehabilitació

Per sol·licitar Nova autorització també s'ha de pagar aquesta taxa només per a vehicles amb una MMA superior a 6 tones i una capacitat de càrrega que excedeixi de 3,5 tones, inclosos els caps tractors, per a l’emissió del certificat per presentar davant la Prefectura Provincial de Trànsit per a la matriculació i/o transferència (art. 106 Llei 66/1997, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i d’ordre social).


VIATGERS

TRANSPORT PÚBLIC DISCRECIONAL DE VIATGERS EN AUTOBÚS (VD)

Nova autorització d’empresa

Incorporació de nous vehicles

Visat

Rehabilitació

Transmissió

Per sol·licitar Nova autorització i Incorporació de nous vehicles també s'ha de pagar aquesta taxa només per a vehicles amb una capacitat superior a 9 places, inclosa la del conductor, per a l’emissió del certificat per presentar davant la Prefectura Provincial de Trànsit per a la matriculació i/o transferència. (Art. 106 Llei 66/1997, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i d’ordre social).


TRANSPORT PRIVAT COMPLEMENTARI DE VIATGERS (VPC)

Nova autorització d’empresa

Visat

Per sol·licitar Nova autorització també s'ha de pagar aquesta taxa només per a vehicles amb una capacitat superior a 9 places, inclosa la del conductor, per a l’emissió del certificat per presentar davant la Prefectura Provincial de Trànsit per a la matriculació i/o transferència. (Art. 106 Llei 66/1997, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i d’ordre social).


TRANSPORT PÚBLIC DISCRECIONAL DE VIATGERS EN VEHICLES DE TURISME [TAXI INTERURBÀ] (VT)

Nova autorització d’empresa

Substitució

Transmissió d'autoritzacions

Visat

Rehabilitació


TRANSPORT PÚBLIC DISCRECIONAL DE VIATGERS EN VEHICLES DE LLOGUER AMB CONDUCTOR (VTC)

Nova autorització

Substitució de vehícles

Visat

Transmissió

Rehabilitació


TRANSPORT SANITARI PÚBLIC (VS)

Nova Autorització D’empresa

Visat


TRANSPORT SANITARI PRIVAT (VSPC)

Nova autorització d’empresaACTIVITATS AUXILIARS I COMPLEMENTÀRIES DE TRANSPORT

OPERADOR DE TRANSPORT DE MERCADERIES (OT)

Nova autorització

Visat

RehabilitacióCERTIFICAT D'APTITUD PROFESSIONAL (CAP)

Expedició, renovació i duplicat de la targeta de qualificació del conductor

Homologació de centre

Visat de centre

Homologació de curs

Sol·licitud d'examen

Expedició de certificat d'aptitud professionalCONSELLERS DE SEGURETAT PER EL TRANSPORT DE MERCADERIES PERILLOSES

Proves per a l’obtenció o renovació del certificat de capacitació professional dels consellers de seguretatTRANSPORT ESCOLAR

Per cada itinerari

Per cada vehicleTARGETA DE TACÒGRAF DIGITAL

Sol·licitud, renovació o duplicatDIVERSOS

Segellat de llibres

Certificats

Duplicat o còpia de document

Expedició de models oficials

Compulsa de document

Consulta d'expedient arxivat

Inscripció en el registre