Torna

Direcció General de Transports

EMPRESES

Les targetes d'empresa tenen l'obligació de fer tots els tràmits telemàticament en la pàgina de la seu electrònica de foment.

Els expedientes per mal funcionament i deteriorament de la targeta s’han de tramitar presencialment. Han de lliurar la targeta a la Direcció General de Mobilitat i Transport.

Sol·licitar la targeta de tacògraf digital

 • CIF amb el domicili fiscal actual de l’empresa. DNI de la persona que te poders a l’empresa.
 • MODEL 046 de la taxa pagada amb les dades del sol·licitant . S’ha d’adjuntar a l’expedient una taxa per targeta.
 • Quan l'empresa no sigui titular d'autorització de transport, permís de circulació d'algun vehicle per al qual calgui tacògraf.
 • Si hi ha representació, el mandat de representació.

Renovar la targeta de tacògraf digital

Aquest tràmit no es pot sol·licitar abans d’ 1 mes de la caducitat de la targeta.

La documentació a presentar és la mateixa que per a la sol·licitud per primera emissió.

Les targetes caducades s’han de tornar a la Direcció General de Mobilitat i Transports .

Substituir la targeta por pèrdua, robatori.

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud:

 • En cas de pèrdua:
  • Denúncia de pèrdua o declaració jurada signada amb la data de la pèrdua. DNI/NIE i permís de conduir.
  • MODEL 046 de la taxa pagada amb les dades del sol·licitant.
 • En cas de robatori:
  • Denúncia de robatori. DNI/NIE y permís de conduir.
  • MODEL 046 de la taxa pagada amb les dades del sol·licitant.
 • En cas de deteriorament:
  • Ha de presentar la targeta deteriorada.
  • MODEL 046 de la taxa pagada amb les dades del sol·licitant.

Substituir la targeta per mal funcionament o deteriorament


ATENCIÓ: Es requisit lliurar la targeta de tacògraf a l’Administració per iniciar el tràmit.