Torna

Direcció General de Transports

CONDUCTORS

Les sol·licituds de targetes de tacògraf de conductor es poden presentar de manera telemàtica amb certificat digital o físicament en paper a la Direcció General de Mobilitat i Transports. La documentació a presentar és la mateixa tant telemàticament com presencialment (ha d’emplenar i firmar una sol·licitud)

S’ha de demanar cita prèvia a la pàgina “fundaciobit cita prèvia” 

Excepcions: Les targetes per substitució per mal funcionament, canvi de NIE a DNI o BESCANVI (CANJES), que no estiguin caducades, s'han de sol·licitar en paper presencialment a la Direcció General de Mobilitat i Transports i lliurar la targeta en vigor o defectuosa.

Sol·licitar la targeta de tacògraf digital

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud:

 • Requisit: Han d'estar empadronats a les Illes Balears. Si no apareix l'adreça al DNI, cal adjuntar certificat d'empadronament.
  • DNI/ TIE o pasaporte.
  • MODEL 046 de la taxa pagada amb les dades del sol·licitant.
  • Acreditació de la residència a la demarcació en què es presenta la sol·licitud. En el cas de ciutadans/es extracomunitaris s'acreditarà la residència mitjançant la targeta d'identitat d'estranger (T. I. E.) o el visat de treball i residència, o bé mitjançant
   autorització administrativa per a treballar.
  • Permís de conduir de la classe B+E, C, C1, D o D1. En cas de permís de conduir d'un país no pertanyent a la Unió Europea, cal un informe de la Direcció General de Trànsit del Ministeri de l'Interior que indiqui quins vehicles es poden conduir amb aquest permís
  • Fotografia actual en color de mida carnet DNI amb fons blanc.
  • Si hi ha representació, el mandat de representació.

Renovar la targeta de tacògraf digital

Aquest tràmit no es pot sol·licitar abans de 35 dies de la caducitat de la targeta.

La documentació a presentar és la mateixa que per a la sol·licitud per primera emissió.

Les targetes caducades s’han de tornar a la Direcció General de Mobilitat i Transports .


Substituir la targeta por pèrdua, robatori, deteriorament o retirada per l'autoritat

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud:

 • En cas de pèrdua:
  • Denúncia de pèrdua o declaració jurada signada amb la data de la pèrdua. DNI/NIE i permís de conduir.
  • MODEL 046 de la taxa pagada amb les dades del sol·licitant.
  • Si hi ha representació, el mandat de representació.
 • En cas de robatori:
  • Denúncia de robatori. DNI/NIE i permís de conduir .
  • MODEL 046 de la taxa pagada amb les dades del sol·licitant.
  • Si hi ha representació, el mandat de representació.
 • En cas de deteriorament:
  • Ha de presentar la targeta deteriorada, DNI/NIE i permís de conduir.
  • MODEL 046 de la taxa pagada amb les dades del sol·licitant.
  • Si hi ha representació, el mandat de representació.

Substituir la targeta per mal funcionament o deteriorament

ATENCIÓ: Es requisit lliurar la targeta de tacògraf a l’Administració per iniciar el tràmit. Aquest tràmit no es pot fer telemàticament.

Substituir la targeta per canvi de país (Canje)

Requisits

Haver tramitat el permís de conducció espanyol.

Si la targeta d’un altre país està en vigor, s’ha de tramitar l’expedient presencialment i es requisit lliurar a l’Administració la targeta de tacògraf.

La documentació a presentar és la mateixa que per a la sol·licitud per primera emissió.

Sol·licitar una nova targeta per canvi de NIE a DNI

Requisits: que hagi fet el canvi de NIE a DNI al carnet de conduir.

Si la targeta amb numero de NIE està en vigor, s’ha de tramitar l’expedient presencialment i es requisit lliurar a l’Administració la targeta de tacògraf.

La documentació a presentar és la mateixa que per a la sol·licitud per primera emissió.