Torna

Registre d'Associacions

Legislació aplicable

Constitució espanyola de 1978. Article 22

Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears

Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació

Reial Decret 949/2015, de 23 d'octubre, pel que s'aprova el Reglament del Registre Nacional d'Associacions

Reial Decret 397/1998, de 22 d’abril, d’associacions juvenils.

Reial Decret 1740/2003, de 19 de desembre sobre procediments relatius a associacions d’utilitat pública