Torna

Registre d'Associacions

Legislació aplicable

Constitució espanyola de 1978. Article 22. (BOE núm. 311.1 de 29 de desembre).

Estatut d’Autonomia de les Illes Balears. Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears (BOIB núm. 32 Ext. d’1 de març).

Normativa relativa al Registre d’Associacions

Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d’Associació (BOE núm. 73 de 26 de març).

Reial Decret 397/1998, de 22 d’abril, d’associacions juvenils (BOE núm. 102 de 28 d’abril).

Reial Decret 1740/2003, de 19 de desembre, sobre procediments relatius a associacions d’utilitat pública (BOE núm. 11 de 13 de gener de 2004).

Reial Decret 949/2015, de 23 d'octubre, pel que s'aprova el Reglament del Registre Nacional d'Associacions (BOE núm. 255 de 24 d'octubre)