Torna

Registre d'Associacions

La sol·licitud d’inscripció de l’extinció i baixa d’una associació s’ha de realitzar a través del Registre Estatal Comú (Red Sara) i s’ha d’adjuntar la documentació següent:

1. Sol·licitud: signada manual o electrònicament. S’ha d’emprar aquest model de sol·licitud.

2. Certificat d’acord d’extinció: signat manual o electrònicament com a mínim per president i secretari. És aconsellable emprar aquest model de certificat d'acord d'extinció.