Torna

Registre d'Associacions

Informació d'interès amb relació a l'atenció al públic

L'horari d'atenció al públic és de dilluns de 9:30h a 13:30h. Donam prioritat a l'atenció per via telefònica. En el cas que l'atenció hagi de ser necessàriament presencial, heu de concertar una cita prèvia telefonant al 971 17 71 45. També podeu fer les vostres consultes mitjançant l'adreça electrònica entitatsjuridiques@caib.es.

En cas que concerteu una cita prèvia, us recordam que només hi pot haver un usuari dins l'edifici (llevat que es tracti d'un adult que acompanya una persona amb discapacitat, un menor d'edat o una persona gran) i que és obligatori l'ús de mascareta. També us heu d'higienitzar les mans amb el gel hidroalcohòlic.

Us recordam que si presentau qualsevol símptoma compatible amb la COVID-19 heu de cancel·lar la cita que teniu concertada o no acudir-hi.