Torna

Servei d'Atenció a la Diversitat

CIRCUIT DE TDAH

Protocol de derivació al circuit de TDAH
Presentació del circuit de TDAH amb explicació de les proves

Escala ADHD

ADHD Centre educatiu       Editor de TextWORD |Editor de Text odtOPEN OFFICE


ADHD Mare/Tutora             Editor de TextWORD |Editor de Text odtOPEN OFFICE


ADHD Pare/Tutor               Editor de TextWORD |Editor de Text odtOPEN OFFICE

Barems per edat i sexe          PDFQüestionari SDQ

SDQ Família     (3-4 anys)   PDFcastellà | català

                      (4-16 anys)  PDFcastellà |català


SDQ Mestres   (4-16 anys)     PDF castellà |català

SDQ Alumne/a (11-17 anys)   PDFcastellà |català

Excel resultats TDAH PDFCom utilitzar l'excel i enviar els resultats
Informe escolar circuit TDAH
Com emplenar l'informe escolar
Sol·licitud derivació
Clàusula protecció de dades

ENLLAÇOS D'INTERÈS

Fundació CADAH
TDAH i tu
Fundació ANDANA
TDAH: Guies de TDAH

MATERIALS I GUIES

10 pautas para ayudar a niños con TDAH
Guia de actuación en la escuela para los alumnos con TDAH
El trastorn per dèficit d'atenció amb o sense hiperactivitat (STILL)

VIDEOS

LLIBRES SOBRE TDAH

Alumnos distraidos, inquietos e impulsivos (TDA-H), estrategia para atender su tratamiento educativo en educación primaria
Estudiar y hacer la tarea, alumnos de la ESO, incluso con TDAH
Trastornos por déficit de atención e hiperactividad (TDA-H)
El TDAH no es una condición negativa. La causa de tan elevado porcentaje de diagnósticos errones