Torna

Servei d'Atenció a la Diversitat

Instruccions per a l'atenció de la salut als centres educatius

INSTRUCCIONS PER A L'ATENCIÓ DE LA SALUT ALS CENTRES EDUCATIUS 

ANNEX 1. INFOGRAFIA COOREDUCASALUT
CAT
CAST

ANNEX 2. INFOGRAFIA COOREDUCASALUTMENTAL
CAT
CAST

ANNEX 3. INFOGRAFIA CRIDADA 061

ANNEX 4. FITXA DE L'ALUMNE AMB PATOLOGIA CRÒNICA WORD | PDF
ANNEX 5. AUTORITZACIÓ ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS
SOL·LICITUD CoorEducaSalutMental WORD | PDF
CLÀUSULA DE PROTECCIÓ DE DADES CAT | CAST

Altres documents d'interès

RECOMANACIONS DE NO ASSISTÈNCIA A CENTRES EDUCATIUS PER PROCESSOS INFECCIOSOS I DE CONTAGI                                                                        CAT | CAST

PDF SARNA: TRACTAMENT I MESURES HIGIÈNIQUES

Orientacions adreçades als centres educatius sobre l’atenció de l’alumnat vulnerable a la COVID-19