Torna

Servei d'Atenció a la Diversitat

INFORMACIÓ PER A CENTRES EDUCATIUS SOBRE COVID-19
INSTRUMENT PER MESURAR L'IMPACTE SOCIAL I EDUCATIU DE LA COVID-19

(Aquest qüestionari té com a objectiu extreure la informació necessària per organitzar els recursos i preveure les necessitats socials i educatives dels alumnes pel pròxim curs. Cada centre valorarà la conveniència de l'ús d'aquest qüestionari)

desc_ICO_pdf_suau.png Instruccions del equip directiu

desc_ICO_pdf_suau.png Instruccions del equip de suport

desc_ICO_pdf_suau.png Guia d'orientació del criteris

desc_ICO_odt.png Instruccions tutor/a (hi ha un document deBOURNEMOUTH JUNIORS)  

desc_ICO_excel_suau.png Bases del curs |desc_ICO_googleDrive.pngEnllaç GOOGLE sheets

desc_ICO_excel_suau.png Base ceip - full de respostes |desc_ICO_googleDrive.pngEnllaç GOOGLE sheets

desc_ICO_excel_suau.png Base ies - full de respostes |desc_ICO_googleDrive.pngEnllaç GOOGLE sheets