Torna

Servei d'Atenció a la Diversitat

INFORMACIÓ PER A CENTRES EDUCATIUS SOBRE COVID-19

INSTRUMENT PER MESURAR L'IMPACTE SOCIAL I EDUCATIU DE LA COVID-19

(Aquest qüestionari té com a objectiu extreure la informació necessària per organitzar els recursos i preveure les necessitats socials i educatives dels alumnes pel pròxim curs. Cada centre valorarà la conveniència de l'ús d'aquest qüestionari)
Instruccions del equip directiu
Instruccions del equip de suport
Guia dorientació dels criteris

Línea 24h d'atenció psicològica

El Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears (COPIB) i el Govern balear, a través de la Direcció General d'Emergències, segueixen tenint activat el Dispositiu d’Atenció Telefònica Gratuïta per a oferir assessorament i primers auxilis psicològics a la ciutadania davant la crisi sanitària que estam vivint a conseqüència del coronavirus SARS-CoV-2. Amb aquest objectiu, hi ha habilitat el número 900 112 003, que està en marxa les 24 hores del dia, de dilluns a diumenge.


La iniciativa té com a objectiu resoldre dubtes i aportar orientacions a les persones que estan vivint situacions d'especial vulnerabilitat psicològica. En aquest sentit, es dirigeix principalment a: persones totes soles, menors i famílies amb circumstàncies especials, dones en situacions de risc de violència de gènere i, en general, persones que poden veure's afectades psicològicament per la difícil situació amb la qual estam convivint o com conseqüència directa o indirectament d’ella (dol per la pèrdua d'un ésser estimat, angoixa, ansietat, por, solitud, tristesa, ira, incertesa, pèrdua de treball, etcètera).