Torna

Servei d'Atenció a la Diversitat

INFORMACIÓ PER A CENTRES EDUCATIUS SOBRE COVID-19

INSTRUMENT PER MESURAR L'IMPACTE SOCIAL I EDUCATIU DE LA COVID-19

(Aquest qüestionari té com a objectiu extreure la informació necessària per organitzar els recursos i preveure les necessitats socials i educatives dels alumnes pel pròxim curs. Cada centre valorarà la conveniència de l'ús d'aquest qüestionari)
Instruccions del equip directiu
Instruccions del equip de suport
Guia dorientació dels criteris