Torna

Servei d'Atenció a la Diversitat

PRODUCTES DE SUPORT

PDF INSTRUCCIONS PRODUCTES DE SUPORT
ANNEXOS
1. SOL·LICITUD D'APARELL FM                                       Editor de Text WORD  Editor de Text odt OPEN
2. SOL·LICITUD MATERIAL INFORMÀTIC                          Editor de Text WORD  Editor de Text odt OPEN
3. SOL·LICITUD MATERIAL FISORTOPÈDIA                       Editor de Text WORD  Editor de Text odt OPEN
4. SOL·LICITUD MATERIAL COMUNICATIU                       Editor de Text WORD  Editor de Text odt OPEN
5. TRASPÀS DE PRODUCTES DE SUPORT                         Editor de Text WORD  Editor de Text odt OPEN
6. REVISIÓ-REPARACIÓ DE PRODUCTES DE SUPORT         Editor de Text WORD  Editor de Text odt OPEN
7. BAIXA DE PRODUCTES DE SUPORT                              Editor de Text WORD  Editor de Text odt OPEN
8. RECEPCIÓ DE PRODUCTES DE SUPORT                        Editor de Text WORD  Editor de Text odt OPEN