Torna

Servei d'Atenció a la Diversitat

PRODUCTES DE SUPORT

PDF INSTRUCCIONS PRODUCTES DE SUPORT
PDF CATÀLEG FM
PDF CATÀLEG DE MATERIAL FISIORTOPÈDIC
ANNEXOS
1. SOL·LICITUD PRODUCTES DE SUPORT             Editor de Text WORD Editor de Text odt OPEN
ANNEX I  Full rebuda del producte de suport                      Editor de Text WORD Editor de Text odt OPEN
ANNEX II Full de baixa del profucte de suport                     Editor de Text WORD Editor de Text odt OPEN
ANNEX III  full de traspàs del producte de suport                Editor de Text WORD Editor de Text odt OPEN
ANNEX IV  Revisió/reparació del producte de suport           -Editor de Text WORD Editor de Text odt OPEN