Torna

Servei d'Atenció a la Diversitat

CIRCUIT D'AVALUACIÓ DE LES DIFICULTATS DE SOCIALITZACIÓ I COMUNICACIÓ (EADISOC)

Protocol de derivació al circuit d'avaluació de les dificultats de socialització i comunicació (EADISOC)

Circuit D'EADISOC amb explicació de les proves

ANNEXOS
SENYALS D'ALARMA
NICE 0-5 anys

NICE 5-11 anys

NICE 11-18 anys
INFORME ESCOLAR
Informe escolar EI i EP

Informe escolar secundària
PROVES DE SCREENING Com emplenar AMSE SCQ M-CHAT

AMSE Correcció

AMSE Full de puntuació

M-CHAT Correcció

M-CHAT-RF Qüestionari

SCQ Plantilla per traspassar dades
Document de derivació

Carta informativa a famílies / derivació pediatria / metge d'atenció primària

Clàusula de protecció de dades

MATERIALS I ENLLAÇOS D'INTERÈS

Indicadors importants als 3 mesos
Indicadors importants als 7 mesos
Indicadors importants als 24 mesos
Indicadors importants als 36 mesos
Indicadors importants als 48 mesos
Indicadors importants als 60 mesos
Indicadors importants per a pares davant la sospita d'un proble social i comunicatiu
Indicadors importants per a pares després del diagnòstic de TEA
Material de la web de l'EOEP EADISOC