Torna

Servei d'Atenció a la Diversitat

LOGO PROFESSIONALS.jpg

SERVEI D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

DIRECCIÓ GENERAL D’INNOVACIÓ I COMUNITAT EDUCATIVA
sad@dgice.caib.es    TF: 971 17 77 80 FAX.: 971 17 68 60
PROFESSIONAL EXT. TASCA PROFESSIONAL
Mª Asunción Sempere Campello
masempere@dgice.caib.es
62306
91669
Coordinació del Servei d’Atenció a la Diversitat
Malén Calvo Femenías
mmcalvo@dgice.caib.es
62324 EAC, CEE/ASCE, UEECO, SAED, Aules hospitalàries, dictàmens disconformitat
Miquela Sastre Vidal
mmsastrevidal@dgice.caib.es
62388 Dificultats de llenguatge i aprenentatge, alumnes amb problemes de salut
Maria Pazos Arciniega
mpazosarciniega@dgice.caib.es
62315 EADISOC, TDAH, Web, convocatòria subvencions transport adaptat per als CCEE
Juan Carlos Piñero
jcpinyero@dgice.caib.es
62318 AACC, CC, beques NESE, coordinació amb IEPI, dictàmens, Web, EOEP
Assumpta Perelló
maperello@dgice.caib.es
62362 UVAIs (contractació i gestió ONCE, Gaspar Hauser, NOUSIS, ASPAS, ASNIMO, SAT), convenis entitats desenvolupament, programes educatius
Begoña Ferretjans
fbferretjans@dgice.caib.es
62286 Programes d’intervenció socio-educativa (TISOC), fisioterapeutes educatius, absentisme, Servei de Protecció de Menors
Xisca Sanchez Sansó
fsanchez@dgice.caib.es
62386 Fundació s’Estel, conveni PISE, Patronat Son Riera, productes de suport
Conxi Lladó
cllado@dgice.caib.es
62288 Interlocució, transport escolar adaptat, normativa, ajuda en acció, quota primària
Laura Jaume Matas
ljaume@dgice.caib.es
66520 Desfibril·ladors, quotes de secundària, convenis entitats desenvolupament, formació alerta escolar, absentisme
Antònia Magraner
ammagraner@dgice.caib.es
62287 ATE, Departament d'orientació secundària, dictàmens ESO, PMAR/FPB, ALTER/PISE
Joana M. Gual
jmgual@dgice.caib.es
77780
62325
Tasques administratives
Mina Martorell
micaelamartorell@dgice.caib.es
77780
62316
Tasques administratives