Torna

Servei d'Atenció a la Diversitat

ALUMNES AMB DISCAPACITAT VISUAL


desc_ICO_pdf_suau.png Recomanacions per a famílies elaborades per l'EADIVI

Equip específic d'atenció a l'alumnat amb discapacitat visual

desc_ICO_pdf_suau.png Recomendaciones para las familias elaboradas por la EADIVI

Equipo especifico de atención al alumnado con discapacidad visual


desc_ICO_pdf_suau.png Com parlar als nostres fills i filles del coronavirus (EADIVI)

desc_ICO_pdf_suau.png Cómo hablar a nuestros hijos e hijas del coronavirus (EADIVI)


desc_ICO_pdf_suau.png Missatge per als professionals

ONCE-DG Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa

desc_ICO_pdf_suau.png Mensaje para los professionales

ONCE-DG Primera Infancia, Innovación i Comunidad Educativa