Torna

Servei d'Atenció a la Diversitat

IDENTIFICACIÓ ALUMNAT AMB ALTES CAPACITATS INTEL·LECTUALS

Protocol d'identificació alumnat amb altes capacitats intel·lectuals
ANNEXOS
Qüestionari per a docents DIAC Docent de primària      PDF PDF Editable

DIAC Docent de secundària   PDF PDF Editable
Qüestionari per a famílies DIAC Famílies de primària (Català)  PDF PDF Editable
DIAC Famílies de secundària (Català)   PDF  PDF Editable

DIAC Famílies de primària (Castellà)  PDF  PDF Editable
DIAC Famílies de secundaria (Castellà)  PDF  PDF Editable
Informació famílies Els centres informaran a la família a través del mitjà que considerin més oportú sobre la decisió d'iniciar el protocol al centre escolar.
Preidentificació amb Badyg Fulla de Càlcul Herramientas PACIS 

SOL·LICITUD FLEXIBILITZACIÓ

BOIB Flexibilització
Correcció BOIB
Annex 2. Proposta de flexibilització del periode d'escolarització
Annex 3. Informe de l'equip docent
Annex 4. Conformitat de la família

GUIES I MANUALS

Les altes capacitats: detecció i actuació en l'àmbit educatiu
Pràctiques docents que afavoreixen l'atenció de l'alumne amb ACI
Orientaciones educativas. Alumnado con altas capacidades intelectuales
Alumnos de altas capacidades. Respuesta educativa
Pautes per mares i pares d-infants amb altes capacitats
Metodologies d'aprenentatge
El perfeccionisme en les altes capacitats

ENLLAÇOS D'INTERÈS

Associació Balear de superdotats i altes capacitats (ABSAC)
ACTEF.PNG Associació d'altes capacitats i talents d'Eivissa i Formentera
pacis.png Programa d'atenció a les altes capacitats intel·lectuals UIB