Torna

Servei d'Atenció a la Diversitat

PROCÈS D'ADMISSIÓ I MATRICULACIÓ A L'EDUCACIÓ ESPECIAL

EN PROCÉS D'ACTUALITZACIÓ PER AL CURS ESCOLAR 23-24

PDF Instruccions 1/2023, de 12 de gener, de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa per la qual s'estableix el procediment d'admissió i matriculació als centres d'educació especial per al curs 2023-24

 desc_ICO_excel_suau.png FULL D'ANAMNESI EDUCACIÓ ESPECIAL 22-23   desc_ICO_googleDrive.png Enllaç GOOGLE sheets (pendent actualització)

Contestar al següent formulari abans del 2 de febrer a través de correu educaib.eu en relació a la previsió de l'alumnat que es farà proposta per canvi de modalitat d'escolarització per al curs 2023-24 (tantes respostes com alumnes proposats):

- Formulari google previsió de propostes

Presentació xerrada 13 de gener. Modalitats d'escolarització i procés admissió als CEE

PDF Modalitats d'escolarització i procés admissió

Dates de les reunions informatives als CEE per als Serveis d'Orientació (manquen algunes reunions a concretar)

PDF Reunions informatives CEE

Resum de les dates del procés d'admissió als CEE (extret de les Instruccions 1/2023)

Resum dates procés admissió