Torna

Salut Infantil

 

Programa de Detecció Precoç de la Hipoacúsia Neonatal

La Direcció General de Salut Pública i Participació du a terme el Programa de Detecció Precoç de la Hipoacúsia Neonatal (regulat en el Decret 48/2003, de 9 de maig de 2003).
 
Aquest Programa s’adreça a tots els nadons nascuts en els centres sanitaris públics, privats i parts domiciliaris de les Illes Balears.

L’objectiu del Programa és la identificació primerenca del dèficit auditiu per poder fer un diagnòstic i iniciar el tractament adequat al més aviat possible. Així s’evitaran o minimitzaran els greus problemes que pot ocasionar una hipoacúsia o sordesa en el nadó, com ara retard en l’adquisició del llenguatge, dificultats tant en la comunicació com en l’aprenentatge i risc d’aïllament social.

 

INFORMACIÓ SOBRE EL PROGRAMA
   
icono-lista.png Factors de risc i proves de detecció
icono-lista.png Diagnòstic, tractament i resultats
icono-lista.png Preguntes freqüents
icono-lista.png Documents per descarregar
   

 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
   
Prevenció de la sordesa infantil
Signes de sospita d'hipoacúsia en el nadó
Factors de risc d’hipoacúsia després del primer mes de vida
Audiòfons i implants coclears
Logopèdia
Cures de l’orella i higiene nasal
Glossari
Enllaços relacionats