Convenció sobre els Drets dels Menors

IDENTITAT: dret que se’m respecti tal com sóc, a desenvolupar la meva personalitat, a viure segons les meves creences i les meves tradicions.
Tinc dret a un nom i a una nacionalitat, i que la meva identitat es preservi sobre qualsevol circumstància.
A més, tinc dret a expressar-me en llibertat, sempre que les meves opinions no faltin al respecte als altres. Tinc dret a practicar la meva cultura i religió, encara que aquestes siguin minoritàries en el lloc on visc.

FAMÍLIA: dret a una família que m’estimi i m’orienti, a compartir activitats amb els meus pares i no ser-ne separat, si no és necessari pel meu benestar.
Si no puc viure amb els meus pares, tinc dret que em garanteixin un entorn que em permeti desenvolupar-me i ser feliç. En els casos en els quals es consideri que l’adopció és el procés més adequat per a satisfer els meus drets, aquesta s’ha de fer amb totes les garanties legals.

SALUT: dret a cures mèdiques i a desenvolupar hàbits de vida saludables, lliures de drogues, a viure en un lloc no contaminat i afable.

EDUCACIÓ: dret a una educació per a aprendre a conviure a ser millor, en una escola en la qual em senti segur, feliç i amb ganes d’aprendre. L’Estat ha de garantir que l’educació primària ha de ser igual i gratuïta per a tots.

JOC: dret a disposar de temps, companys i llocs per a jugar. A més tinc dret a poder participar d’activitats culturals.

IGUALTAT: dret a no ser discriminat i a rebre atenció i tracte especials si ho necessit.
Els infants i adolescents tenim els mateixos drets sense importar la raça, la religió, la llengua…

PROTECCIÓ: dret que no facin mal al meu cos ni als meus sentiments, a no rebre maltractaments, humiliacions, tortures, ni abusos sexuals, a no ser explotat laboralment ni de qualsevol altra forma.
En el cas que sigui internat per raons legals, tinc dret que s’avaluï periòdicament aquesta situació i que em facilitin la meva recuperació i la meva reintegració social.

PARTICIPACIÓ: dret a rebre informació adequada, a reunir-me amb altres infants i adolescents a participar, i que les meves opinions siguin tingudes en compte.
La Convenció sobre els Drets de l’Infant ha de ser difosa per l’Estat perquè tots puguem conèixer els nostres drets i també les nostres responsabilitats.

BENESTAR: dret que els meus pares puguin disposar dels recursos necessaris per a desenvolupar-me i viure dignament.

PAU: dret a viure en una societat en pau i sense violència, i a formar-me en esperit de solidaritat, tolerància, i amistat.

ELS INFANTS PRIMER: dret que les decisions es prenguin des de les necessitats dels infants.

SOLIDARITAT: dret que tots els països col·laborin en el desenvolupament integral de tots infants i adolescents de tot el món.

Assemblea General de l'ONU 1959