Torna

Salut Infantil

 

Proves del Programa de Detecció Precoç de la Hipoacúsia Escolar

Abans de la realització de les proves, els pares/mares i/o tutors de tots els infants escolaritzats a 1r de primària a les Illes Balears reben una carta informativa del Programa i un full d’autorització que han de signar per acceptar o no acceptar l’execució dels tests auditius.

El personal sanitari d’aquest Programa de la Direcció General de Salut Pública anirà el dia concertat al centre escolar pe fer les proves als escolars que disposin de l’autorització signada en què se n’accepta la realització.

Les proves són senzilles, no comporten cap risc i no generen ni molèsties ni dolor. Consisteixen en el següent:

OTOSCÒPIA

Examen visual del conducte auditiu extern i del timpà, que permet detectar la presència de moc, cera, perforacions timpàniques, presència de cossos estranys

TIMPANOMETRIA

Serveix per mesurar l’elasticitat de la membrana timpànica i valorar la possible presència de mucositat a l’orella mitjana. Consisteix en la col·locació d'un petit adaptador en el conducte de l’orella per on es transmet una pressió sonora i es recull la resposta.

AUDIOMETRIA

Consisteix a col·locar uns auriculars a l’infant i comprovar si sent determinats sons de baixa intensitat.

 

VÍDEO DE LES PROVES: OTOSCÒPIA, TIMPANOMETRIA I AUDIOMETRIA

Després de fer les proves es dona una carta a cada infant amb el resultat, que pot ser un dels següents:

  • Audició normal: l’infant hi sent amb normalitat i no presenta mucositat a les orelles.
  • Audició normal, però presenta excés de mucositat que pot ser temporal. Es recomana un control per part del pediatre i/o otorrinolaringòleg.
  • Audició normal amb drenatge/s transtimpànic/s normofuncionant/s. Es recomana seguir els controls habituals.
  • Cal repetir les proves; això no implica necessàriament una pèrdua auditiva. Hi ha múltiples factors transitoris que poden fer que no passin la prova (un tap de cera, presència de moc, etc.).
  • Revisió no feta: no s’han pogut fer les proves perquè l’infant no era en el centre escolar. En aquest cas, es donen opcions a l’alumne per poder fer el cribratge.

Si l’infant no supera el cribratge, es repetirà una altra vegada. En cas que no torni a passar les proves, se li farà un estudi diagnòstic.