Torna

Salut Infantil

 

Síndrome de la mort sobtada del lactant (SMSL)

És la mort sobtada d’un infant menor d’un any, sense una causa explicable.

Es produeix amb major freqüència a la nit i en els 6 primers mesos de vida.

És la primera causa de mort infantil entre el primer mes i l’any de vida en els països desenvolupats i representa el 40-50 % d’aquesta mortalitat; amb un incidència màxima entre l’edat de dos i tres mesos.

Factors de risc

a) Relacionats amb la mare

 • Falta de cures prenatals i control de gestació
 • Tabaquisme matern durant la gestació o després del naixement, i tabaquisme passiu

b) Relacionats amb l’infant

 • Prematuritat
 • Pes baix en néixer
 • Ser bessó dizigòtic o bessó
 • Sexe masculí

c) Relacionats amb l’entorn

 • Dormir cap per avall o de costat. La creença que dormir de costat disminueix el suposat risc d’aspiració en cas de vòmit o regurgitació no se sustenta amb l’evidència epidemiològica ni clínica actuals.
 • Dormir sobre una superfície blana; cal evitar els matalassos tous.
 • Dormir amb objectes en el bressol (peluixos o coixins); s’han d’evitar els llençols solts, penjolls al coll, etc.
 • Abrigament excessiu.
 • Temperatura elevada de l’habitació; s’ha de mantenir una temperatura adequada en el dormitori (recomanada entre 20 i 22 ºC).

Factors protectors (PREVENCIÓ)

 • Dormir cap per amunt. MOLT IMPORTANT!
 • Usar xumet durant el son.
 • Lactància materna, recomanada almenys els 6 primers mesos.
 • Estar l’infant correctament vacunat.
 • Dormir a la mateixa habitació que els pares, però no compartir el llit. El llit familiar és un tema controvertit ja que és una situació de risc, tot i que hi ha algun estudi que posa de manifest el seu possible benefici associat a la lactància materna.