Torna

Salut Infantil

 

Diagnòstic, tractament i actuacions

 

DIAGNÒSTIC

Quan l’infant no passa les proves de cribratge s’ofereix que un departament d’otorrinolaringologia li faci un estudi diagnòstic.

És important fer un diagnòstic i tractament precoç per aprofitar el període crític de desenvolupament de l’infant en les esferes física, psicològica i social, la qual cosa permet la integració correcta de l’escolar i la millora del rendiment acadèmic.

Per al diagnòstic es duen a terme diferents proves i/o tècniques, segons les necessitats, per tal de descartar o confirmar l’existència d’un dèficit auditiu.

 

TRACTAMENT

El tractament varia segons el tipus d’hipoacúsia que presenti:

 • Hipoacúsia relacionada amb l’otitis serosa (es pot usar un tractament o diversos per resoldre el problema):
  • Tractament farmacològic.
  • Tractament quirúrgic: destinat a drenar la mucositat que ocupa la orella mitjana i afavorir una adeqüada ventilació (drenatges transtimpànics) i/o restituir la permeabilitat nasal.
  • Mesures higièniques
  • Logopèdia: en el cas que presenti un retard en l’adquisició del llenguatge.
  • Intervencions en l’àmbit educatiu

 

 

ACTUACIONS ACONSELLADES EN CAS D’HIPOACÚSIA O SORDESA

Comunicació:

 • Xerrar-li amb naturalitat i tranquil·litat.
 • Utilitzar un llenguatge clar i bo d’entendre, articulant de manera clara i marcada, i a una velocitat moderada.
 • Xerrar-li de front i amb bona il·luminació.
 • Facilitar la lectura dels llavis evitant mastegar xiclets, tapar-se la boca...

Entorn:

 • Utilitzar aparells silenciosos de calefacció, aire condicionat, etc., per no dificultar la comprensió de les paraules.
 • Emprar una il·luminació adequada i suficient que permeti la lectura dels llavis.
 • Utilitzar sistemes d’alerta lluminosos, vibrotàctils o acústics que serveixen per avisar de les diferents situacions quotidianes com poden ser el timbre del porter automàtic o de la porta, el del telèfon,etc.
 • Evitar els llocs renouers.

Ambit educatiu, consulteu aquesta informació

Cal tenir en compte:

 • És important tenir nocions bàsiques sobre el funcionament i manteniment de l’audiòfon: canvi de piles i cura dels motlles. Més informació aquí
 • Assegurau-vos que a l’escola es duen a terme actuacions enfocades a la integració de l’infant amb pèrdua auditiva.