Torna

Salut Infantil

Diagnòstic, tractament i resultats de la hipoacúsia neonatal

DIAGNÒSTIC

L’especialista en otorrinolaringologia decidirà quina o quines de les proves següents són les adequades per a l’estudi diagnòstic, prèvia exploració física. Totes aquestes proves són indolores per al nadó:

 • Potencials evocats auditius del tronc cerebral (PEATC): estudi de l’activitat elèctrica de l’orella interna i de la via auditiva (de la còclea al tronc cerebral) en resposta a estímuls sonors de diferents intensitats. Els estímuls s’emeten a través d’uns petits auriculars col·locats en els conductes auditius i la resposta és recollida per uns petits elèctrodes adhesius.
   
 • Potencials evocats auditius d’estat estable (PEAee): registre de l’activitat que genera la via auditiva. Permet la valoració de l’audició a diferents freqüències i intensitats. Els estímuls s’emeten a través d’uns petits auriculars col·locats en els conductes auditius i la resposta es recull per uns petits elèctrodes adhesius. Aquesta prova requereix que l’infant estigui dormit o relaxat.
   
 • Otoemissions acústiques (OEA): la prova consisteix a col·locar un petit adaptador a l’orella del nadó, a través del qual s’emeten uns sons i es recull la resposta generada per la part interna de l’orella (cèl·lules ciliades externes).
   
 • Timpanometria: estudia les variacions de l’elasticitat del timpà i la mobilitat dels ossets de l’orella mitjana, i valora la possible presència de moc. Es col·loca un petit adaptador en el conducte auditiu que, després de sotmetre l’orella mitjana a variacions de pressió sonora, recull la resposta.
   
 • Audiometria conductual: aquesta prova és indispensable per a l’estudi auditiu de l’infant. L’objectiu és la detecció de respostes de l’infant al so. Es fa d’acord amb l’edat i les característiques de cadascun i es classifica en dues categories:
  • Audiometria per observació del comportament: detecció de respostes involuntàries (reflexes) del nadó al so com ara canvis en la respiració (deixar de respirar uns segons), en la succió del xumet, tancament de les parpelles, gir dels ulls o del cap o moviments de les extremitats. S’utilitzen diversos sons de freqüències i intensitats coneguts produïts per juguetes sonores, instruments musicals, renous d’animals, veu humana, renous generats per un audiòmetre… Generalment es fa durant els sis primers mesos de vida.
    
  • Audiometria condicionada: a partir de l’edat de sis mesos aproximadament, s’intenta condicionar l’infant al so mitjançant un estímul visual. S’emet un so a través d’un audiòmetre i s’ensenya a l’infant que quan el senti giri el cap envers la jugueta que s’il·lumina i es mou.


 Devers l’edat de 18-24 mesos, s’usa un reforç motor en lloc de l’estímul visual. Per exemple, cada cop que l’infant sent un so pitja un polsador que mou una jugueta o uns dibuixos animats.

A l’edat de 2-3 anys es comença a emprar el joc: cada pic que l’infant sent un so ha de dur a terme una acció com ara tirar peces a un cistell, col·locar peces d’un trencaclosques.

El nadó ha d’estar diagnosticat a l’edat de 3 mesos


 

TRACTAMENT

Una vegada que es diagnostica el nadó de sordesa s’inicia el tractament de manera precoç, abans de l’edat de 6 mesos de vida, amb l’objectiu de facilitar l’accés primerenc i natural al llenguatge oral i evitar així o reduir els efectes secundaris que pugui ocasionar un retard en l’adquisició del llenguatge, i afavorir que l’infant tingui un bon desenvolupament dins de la normalitat.

 • Pròtesis auditives com els audiòfons i implants coclears. (Més informació aquí)
 • Logopèdia  per a l’estimulació i/o desenvolupament del llenguatge.
 • Assistència a les famílies, ja que tenen un paper central en el creixement i educació del seu fill o filla. És important facilitar l’adaptació i l’adquisició de recursos per a la cura de l’infant. 
El tractament s’ha d’iniciar abans de l’edat de 6 mesos de vida

 

RESULTATS

 

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Nombre de naixements
11.020
10.513
10.642
10.597
10.586
10.284
10.223
9.576
9.345
Nadons cribrats
10.580
10.095
10.227
10.204
10.164
9.897
9.983
9.490
9.221
Cobertura (1)
88,43 %
96,02 %
96,10 %
96,29 %
96,01 %
96,42 %
97,65 %
99,18 %
98,79%
Nadons amb factors de risc
8,26 %
7,57 %
6,14 %
6,66 %
9,30 %
9,63 %
7,66 %
8,90 %
9,00%
Nadons que passen la primera exploració
94,73 %
93,22 %
93,47 %
92,53 %
92,45 %
92,05 %
90,97 %
93,51 %
94,51%
Nadons que passen el cribratge
97,94 %
96,63 %
97,31 %
98,04 %
98,03 %
98,18 %
99,15 %
99,49 %
99,27%
Nadons passats a diagnòstic
30
24
30
14
26
28
18
14
15
Audició normal
8
8
5
2
9
11
5
2
7
Diagnòstic no fet
5
3
4
5
3
2
5
0
3
Diagnòstic de sordesa
15
11
17
6
13
15
8
12
5
Incidència sordesa (2)
1,57 ‰
1,21 ‰
1,86 ‰
0,65 ‰
1,48 ‰
1,51 ‰
0,80 ‰
1,26 ‰
0,54%

(1) Cobertura: percentatge de nadons cribrats del total de nounats nascuts a les Illes Balears.
(2) Incidència: percentatge de nadons amb sordesa a les Illes Balears en un any determinat.