Torna

Salut Infantil

 
Prevenció d'accidents

Més de la meitat dels accidents infantils es produeixen en l’entorn quotidià de l’infant, per la qual cosa els pares i cuidadors han de fer que sigui un lloc al més segur possible i, en cas d’accident, saber i tenir a mà els telèfons següents:

- Urgències mèdiques: 061
- Toxicologia: 91 562 04 20

A CASA

A casa és on es produeixen amb més freqüència els accidents; per tant, les mesures de protecció són necessàries i s’han d’adaptar al creixement de l’infant. Per casa s’entén també l’habitatge dels cuidadors (padrins, empleats, etc.) on l’infant passa molt de temps.
Mesures per prevenir-los:

Caigudes

 • No s’ha de deixar mai els nadons tot sols ni en el canviador ni a la trona, encara que estigui subjecte amb el cinturó.
 • Cal protegir les finestres i portes amb tancaments de seguretat.
 • No s’han de col·locar els mobles prop de les finestres i s’han d’evitar les cadires i els tamborets devora per impedir que hi pugin.
 • Cal instal·lar barreres protectores a les escales i tenir-les tancades.
 • És convenient mantenir els terres secs (principalment els del bany i la cuina) i sense obstacles (cables, etc.).
 • A la part superior d’una llitera, s’hi ha de col·locar una barana i revisar que l’escala estigui ben subjecta. No hi han de dormir menors de 6 anys.

Cremades

 • No s’ha de deixar mai sol el nadó / l’infant a la cuina, ni cuinar-hi en braços.
 • Cal mantenir-los fora de l’abast dels recipients amb líquids calents i evitar que els mànecs sobresurtin del taulell de cuina. És preferible emprar les plaques interiors, que estan més pròximes a la paret.
 • Si es cuina amb microones, convé comprovar la temperatura de l’aliment abans de donar-l’hi, mesclar bé l’aliment i provar-lo abans de servir, ja que el recipient pot estar a diferent temperatura que el contingut.
 • És convenient posar protectors d’endolls per aïllar-los del corrent elèctric i anar alerta amb les fonts de calor (estufes, radiadors...).
 • Després d’usar petits electrodomèstics (planxa, assecador, cafetera...), s’han de desendollar i col·locar-hi el protector d’endolls.
 • Cal comprovar que la temperatura de l’aigua de bany no supera els 37 ºC.
 • No s’han de deixar al seu abast llumins, encenedors o aparells elèctrics.
 • És recomanable tenir un extintor a casa.

Ofegaments

 • No s’ha de deixar mai el nadó / l’infant tot sol a la banyera. Els seients per a bany poden ser perillosos perquè pot relliscar o bolcar-ne.
 • No s’han de deixar mai bosses de plàstic a l’abast dels nins. Poden pensar que és una joguina i posar-se-la al cap.
 • Cal llevar-los les cadenes i els llaços del coll, especialment a l’hora d’anar a dormir.
 • Si hi ha piscina a casa, cal vigilar-los sempre, encara que portin maniguets o flotadors, ja que no són una mesura totalment eficaç contra l’ofegament. La piscina ha de tenir una tanca de protecció per impedir-los el pas.

Ennuegaments i asfíxia

 • Cal evitar la ingesta d’aliments durs i petits (caramels, olives, fruits secs, etc.).
 • Les juguetes han de ser adequades a la seva edat i homologades per la CE, i que no tinguin elements desmuntables molt petits. Si duen piles, cal comprovar que aquest compartiment sigui a prova d’infants.
 • No s’han de deixar a l’abast dels nins objectes petits que puguin suposar un risc d’ennuegament o asfíxia (botons, monedes, piles de botó, etc.).
 • Els comandaments (TV, aire condicionat, etc.) no són joguines. Cal vigilar que no els manipulin.
 • S’ha d’evitar que els nins petits intentin inflar globus. L’aspiració de globus és causa de mort per obstrucció de la via aèria en la infància.
 • S’han de posar fora de l’abast dels nins les cordes de les cortines o de les persianes, ja que comporten un risc alt d’ennuegament.

Intoxicacions

La majoria dels casos són causats per productes de neteja, de jardineria, medicaments i productes cosmètics.

 • Cal emmagatzemar-los fora de l’abast dels nins o amb clau.
 • Convé mantenir-los en l’envàs original per evitar confusions i amb tap de seguretat.
 • No s’han de guardar al costat d'un altre tipus de productes, especialment aliments.
 • No s’ha de suggerir mai a l’infant que un medicament és un caramel.
 • Si es produeix una ingesta accidental, s’ha de cridar al telèfon d’informació toxicològica: 91 562 04 20.
 • En cas d’utilitzar estufes de carbó, querosè o fusta, cal fer revisions periòdiques.

Ferides

 • S’han de mantenir fora del seu abast tots els objectes punxants i tallants, eines, etc.
 • Convé protegir les cantonades dels mobles.
 • És preferible utilitzar tassons i plats irrompibles (plàstic, paper, etc).

AL CARRER

Els nins han d’observar i complir les normes de seguretat viària des de petits i per a això és imprescindible que els adults donin exemple; aprenen per imitació i la nostra conducta serà el reflex de la seva futura relació amb l’entorn. És important que adquireixin hàbits adequats.

Traumatismes

 • És obligatori l’ús de casc en menors de 16 anys per a la pràctica d’esports com ara bicicleta, monopatí, patins, etc., així com elements reflectants i la utilització de l’equip adequat per a això (genolleres, colzeres, canelleres, guants, etc. ).
 • La bicicleta ha de ser l’adequada a la seva edat, mida i alçada. Asseguts al seient han d'arribar al terra amb la punta dels peus.
 • Per evitar caigudes, no s’ha de deixar l’infant tot sol o en el carro de la compra.

Atropellaments

 • Els nins han d’anar sempre acompanyats per una persona adulta. Se’ls ha d’ensenyar a caminar correctament per la vorera (agafats de la mà i prop de la paret), a creuar pels passos de vianants, mirar a banda i banda abans de creuar i a respectar els semàfors.
 • Han de jugar en els llocs adequats: jardins, parcs, etc. i mai en el carrer o en aparcaments.

Mossegades de ca / Rapinyades de moixos

 • Cal ensenyar-los les normes bàsiques de seguretat per relacionar-se amb els cans: no molestar-los, demanar permís a l’amo per acariciar-los i preguntar-li com fer-ho.
 • No han de tocar els moixos del carrer.

Platges i piscines

 • A les cases amb piscina privada s’ha de col·locar una tanca al voltant. Quan no s’utilitzi, sobretot a l’hivern, s’ha de cobrir amb una lona capaç de suportar el pes de l’infant sense que es rompi.
 • Si a casa hi ha una piscina petita inflable, s’ha de buidar després d’emprar-la. Un infant petit es pot ofegar amb només 2 cm d’aigua.
 • Cal assegurar-se que la piscina, platja o parc aquàtic a què es va, compta amb les mesures adequades de seguretat (socorrista).
 • Cal vigilar els infants en tot moment, tant si són dins l’aigua com si hi juguen a prop.
 • Si no sap nedar o no neda bé, els flotadors inflables no són recomanables; s’ha de posar una armilla salvavides o de flotació per banyar-se.

AL COTXE

 • Han d’anar sempre als seients del darrere.
 • S’ha d’utilitzar el sistema de retenció infantil (és obligatori), que ha d’estar perfectament instal·lat i sense moure’s. La millor opció d’ancoratge és el sistema Isofix.
 • Cal tenir present que el sistema de retenció homologat ha de ser adequat al seu pes i alçada, i no hi ha d’haver amplitud entre el cinturó de seguretat i el seu cos.
 • Els sistemes de retenció infantil es divideixen en grups, i s’han d’ajustar al pes i edat del menor segons vagi creixent:
  • Grup 0: fins a 10 kg (nadons de fins a 1 any).
  • Grup 0 +: fins a 13 kg (nadons de fins a 18 mesos).
  • Grup 1: de 9 a 18 kg (aprox. d’1 any a 4 anys).
  • Grup 2: de 15 a 25 kg (aprox. de 3 a 6 anys).
  • Grup 3: de 22 a 36 kg (aprox. de 5 a 12 anys).

 • Els menors de 12 anys que tinguin una alçada igual o superior a 135 centímetres poden utilitzar directament els cinturons de seguretat del vehicle, encara que és aconsellable que els menors fins als 150 centímetres segueixin utilitzant els sistemes de retenció infantil homologats a la talla i pes.
 • Cal explicar-los que han de pujar i baixar del cotxe pel costat de la vorera.
 • Se’ls ha d’ensenyar que vagin alerta en sortir del cotxe i a mirar a banda i banda abans de fer-ho.