Programa de Detecció Precoç de la Hipoacúsia Escolar

La Direcció General de Salut Pública du a terme el Programa de Detecció Precoç de la Hipoacúsia Escolar. És un programa gratuït que es realitza a tots els infants que cursen 1r de primària en escoles públiques, concertades i privades de les Illes Balears, una vegada els pares/mares i/o tutors han signat abans el full d’autorització. 

 

INFORMACIÓ SOBRE EL PROGRAMA
   
icono-lista.png Les proves de detecció
icono-lista.png Diagnòstic, tractament i actuacions
icono-lista.png Preguntes freqüents
icono-lista.png Documents per descarregar
   

 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
   
Prevenció de la sordesa infantil
Audiòfons i implants coclears
Logopèdia
Intervencions en l’àmbit educatiu
Cures de l’orella i higiene nasal
Glossari
Enllaços relacionats