Torna

Salut Infantil

Audífons i implants coclears

Audífons

Els audiòfons són uns aparells electroacústics que funcionen amb piles o bateries que capten els sons de l’entorn (renou, música...) i la parla a través d’un micròfon; els processa i amplifica amb l’objectiu d’emetre’ls de tal manera que puguin ser percebuts millor per la persona que els du, i s’ajusten a la pèrdua auditiva.

Hi ha diferents tipus d’audiòfons i l’elecció del més apropiat depèn del tipus i grau de pèrdua auditiva i de l’edat de qui el porta.

Els infants que usen aquests dispositius s’han de fer revisions periòdiques amb l’otorrinolaringòleg per controlar la pèrdua auditiva i l’estat de l’oïda. També s’han de fer revisions amb l’audioprotètic per vigilar el funcionament de l’aparell i l’adaptació correcta a la pèrdua auditiva.

Cura de l’audiòfon:

 • S’ha d’utilitzar amb cura ja que és un material fràgil i car.
 • Abans d’usar-lo, cal comprovar que estigui en perfectes condicions, així com l’estat de les piles.
 • El portapiles s’ha de netejar quan el nin o nina tengui tendència a suar, ja que pot provocar falsos contactes i averies.
 • S’ha de retirar per dormir, per fer-se proves radiològiques (ressonància magnètica, TAC, radiografies...) i abans de passar pels arcs de seguretat que hi ha en els aeroports, les duanes, etc.
 • A la nit, les piles s’han de retirar i guardar en un lloc fresc i sec. S’ha de deixar el portapiles obert perquè l’aire passi i no s’hi acumuli la humitat.
 • Si no és un audiòfon resistent a l’aigua, s’ha d’evitar que entri en contacte amb líquids (piscina, platja, dutxa...) i si es banya, eixugar-lo amb un drap de cotó o un assecador en la posició d’aire fred.
 • S’ha d’evitar el contacte amb alcohol, laca, colònia, etc. i mantenir-lo allunyat d’animals domèstics.
 • Si produeix xiulets i sons (acoblament), s’ha de comprovar el següent:
  • Brutor en el motlle: s’ha de fer net amb un drap de cotó.
  • Si el tub de connexió és massa rígid o està romput, s’ha de canviar.
  • Possible presència d’un tap de cera: anar al metge.
  • El motlle ha quedat petit per al pavelló auditiu de l’infant: visitar l’audioprotètic.
  • Volum massa alt: visitar l’audioprotètic.
 • Si no funciona, pot ser per:
  • Pila gastada o mal col·locada.
  • Motlle obturat per cera: netejar el conducte.
  • Tub de connexió obturat per aigua: s’ha d’insuflar aire amb una pera; no bufar mai.
  • Tub de connexió en mal estat: s’ha de canviar.
  • Volum massa baix: visitar l’audioprotètic.

•    Si l’infant diu que no hi sent i l’aparell funciona, cal visitar el metge per la possibilitat de mucositat, cera, canvis en l’audició, etc.

•    En cas de viatjar en avió, no és necessari desconnectar-los, ja que no interfereixen amb els aparells tot i que no es pot usar cap extra, com per exemple la connexió amb el telèfon mòbil.

El Servei de Salut de les Illes Balears disposa d’ajudes per a la compra d’audiòfons, que es recullen en el Decret 41/2009, de 26 de juny de 2009 i l’annex del dia 25 de maig de 2019. Són per a infants i al·lots, fins a l’edat de 26 anys, afectats per un dèficit auditiu permanent d’ambdues oïdes, sense possibilitat d’altres tractaments i que la pèrdua auditiva sigui superior a 40 dB en l’oïda millor. Poden accedir a aquestes ajudes tots els infants i al·lots amb prescripció mèdica de l’especialista. Les prestacions econòmiques oscil·len, segons el tipus d’aparell, entre els 1.200 i els 1.500 € per a un audiòfon, amb un període de renovació a partir de 48 o 60 mesos, i en el cas dels motlles adaptadors, la subvenció és entre els 33 i els 121 € per motlle, amb un termini de renovació des de 24 mesos.

Implants coclears

Els implants coclears són pròtesis auditives que consten d’una part interna i una altra externa. La interna es col·loca a través d’una intervenció quirúrgica.

L’implant coclear transforma el so en senyals elèctrics (fa les funcions de l’oïda interna) i les envia a la zona auditiva del cervell a través de la via auditiva. Està indicat per a sordeses neurosensorials profundes i algunes de severes que no obtinguin beneficis amb els audiòfons.

Cures de l’implant coclear:

 • No se n’ha de colpejar la part externa, s’ha de tenir cura amb el cablejat (no doblegar-lo) i revisar les piles. De vegades, s’haurà de llevar la part externa de l’implant per evitar que es faci malbé, com per exemple en esports de contacte.
 • La ressonància magnètica el pot danyar, per la qual cosa és necessari informar-ne el metge de la presència.
 • Els arcs de metalls (aeroports, supermercats i grans superfícies) poden fer malbé l’aparell, per lo qual cosa és important que l’infant passi sense.
 • La part externa s’ha de retirar per dormir i en el cas que no sigui resistent a l’aigua, per  banyar-se també.
 • Si no és resistent a l’aigua, s’ha d’evitar que entri en contacte amb líquids (piscina, platja, dutxa...) i si es banya, eixugar-lo amb un drap de cotó o un assecador en la posició d’aire fred.