Torna

Salut Infantil

Signes de sospita d'hipoacúsia en el nadó

 

A la taula següent s’enumeren, per edats, diferents signes que si es produeixen fan sospitar d’una hipoacúsia en l’infant.

La presència d’un signe o més no significa que l’infant tingui un dèficit auditiu; en aquests casos, cal vigilar de prop i consultar amb el pediatre.

Edat Signes de sospita
0 a 3 mesos – No es desperta o no se sobresalta davant renous sobtats o forts.
– No modifica la succió o no pipelleja davant renous.
– No es tranquil·litza amb la veu de la mare.
3 a 6 mesos – No gira els ulls o el cap davant renous.
– No s’entreté amb juguetes sonores.
– No es tranquil·litza amb la veu dels pares/cuidadors.
6 a 9 mesos – No emet sons d’una síl·laba (pa, ma, ta...) i no comença el balbuceig.
– No juga emetent sons, amb entonacions, imitant o repetint.
– No li agraden les juguetes musicals.
– No es gira davant una veu o renou.
9 a 12 mesos – No cerca la mare o el pare quan se’ls anomena.
– No comprèn paraules senzilles i habituals com aigua...
– No respon al seu nom.
– No dona objectes quan se li demanen sense gestos i sense que vegi els llavis.
12 a 18 mesos – No crida el pare o mare sabent el que diu.
– No senyala objectes i persones conegudes quan se li anomenen sense gests.
– No imita sons o paraules simples.
– No expressa unes poques paraules.
18 a 24 mesos – No senyala parts del cos quan se li demanen.
– No para esment a cançons infantils.
– No comprèn ordres senzilles sense ajuda de gestos.
– No acudeix quan se’l crida des d’una altra habitació.
– No construeix frases de dues paraules o més.
3-4 anys – No coneix un vocabulari expressiu ampli ni usa frases llargues.
– No té una parla intel·ligible per a la resta.
– No és capaç d’expressar el que passa.
– No manté una conversa.
5-6 anys – No té una bona adquisició del llenguatge.
– Crida excessivament quan parla.
– Contesta sistemàticament amb un «Què?».
– Puja molt el volum del televisor.
– Té problemes de relació o integració a l’escola.