Torna

Salut Infantil

Factors de risc d'hipoacúsia després del primer mes de vida

Hi ha determinades condicions que poden augmentar la probabilitat de patir un dèficit auditiu (sordesa o hipoacúsia):

 • Sospita d’hipoacúsia o retard en l’adquisició del llenguatge.
 • Otitis mitjana aguda i seromucosa de llarga durada o de repetició.
 • Antecedents de sordesa permanent infantil en familiars consanguinis  de l’infant (germans, pares, padrins, germans dels pares, cosins i germans dels padrins).
 • Malalties infeccioses com ara la meningitis, el xarampió, la parotiditis, la rubèola, la pigota, l’herpes, el VIH, la tuberculosi…

! És molt important dur al dia el calendari vacunal infantil.
Consulta aquí el calendari

 

 • Síndromes associades amb sordesa progressiva o d’aparició tardana
  • Neurofibromatosi
  • Osteopetrosi
  • Síndrome d’Usher
  • Síndrome de Waardenburg
  • Síndrome d’Alport
  • Síndrome de Jervell i Lange-Nielsen
  • Etc
 • Malalties neurodegeneratives associades amb la hipoacúsia
  • Síndrome de Hunter
  • Atàxia de Friedreich
  • Malaltia de Charcot-Marie-Tooth
  • Etc
 • Traumatismes cranials que afectin les estructures de l’orella
 • Malalties endocrines com l’hipotiroïdisme
 • Agents ototòxics
  • Antibiòtics
   • Eritromicina
   • Gentamicina
   • Vancomicina
   • Neomicina
   • Amikacina
   • Colistina
   • Doxiciclina
  • Antiinflamatoris
   • Ibuprofèn
   • Salicilats (aspirina)
  • Diurètics
   • Furosemida
   • Torasemida
  • Antipalúdic
   • Quinina (profilaxi per a la malària)
  • Quimioteràpics
   • Cisplatí
   • Mecloretamina
   • Carboplatí
   • Metrotrexat
   • Rituximab