Torna

Vacunacions

Vacunació d'infants i joves (0 a 14 anys)

 

Vacunació infantil

 

Altres vacunes
Algunes vacunes, anomenades vacunes no sistemàtiques (grip, rotavirus...), no estan incloses en el calendari de vacunacions d’aquesta comunitat autònoma i només les administra de manera gratuïta la sanitat pública a infants amb circumstàncies personals concretes que els fan més vulnerables a determinades infeccions.
Altres vacunes, també no sistemàtiques (ràbia, tifus, febre groga...), es recomanen quan l’infant ha de visitar un país exòtic, i en aquests casos la vacuna s’ha d’abonar.