Servei de Planificació Sanitària

 

Aquestes estratègies venen impulsades pel Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat en el marc del seu Pla de Qualitat amb l’objectiu de garantir una sèrie d’actuacions a nivell de tot l’Estat que permetin assegurar l’equitat en l’accés a les prestacions i la qualitat dels serveis que ofereix el Sistema Nacional de Salut.