Llibres

  • Estratègia d'ictus de les Illes Balears 2017-2021. Edita direcció General de Planificació, Avaluació i Farmàcia. Conselleria de Salut. ISBN: 978-84-697-3228-1. Diversos autors. 2017.
     
  • Vicens Gómez JM, Salom Castell MM, Ramon Nicolau B, Castaño Riera EJ. Capítol III.4 Salut, Qualitat de Vida i Serveis Sanitaris. Memòria del CES sobre l’economia, el treball i la societat de les illes balears 2017. Editat per Consell Econòmic i Social de les Illes Balears. ISSN-13: 1889-9250. Dl: PM-2783-2003. Pàg. 623-653. 2018.