Torna

Servei de Planificació Sanitària

Malaltia renal crònica

Aquesta Estratègia té l’objectiu d’abordar una atenció integral, coordinada i multidisciplinar de la malaltia, actualitzar els coneixements, aplicar les noves formes d’atenció més eficients i avaluar els resultats assistencials, per incrementar la qualitat de vida de les persones que la pateixen i del seu entorn. Més encara, si tenim en compte que es tracta d’una patologia associada a l’envelliment i, donat l’augment de l’esperança de vida, està creixent de forma progressiva el nombre de persones afectades, que ja arriba al 22% de les que tenen més de 64 anys i al 40% de les majors de 80 anys.

La malaltia renal crònica està infradiagnosticada i es pot prevenir amb hàbits de vida saludables, amb el control de la hipertensió arterial, la glucosa i evitant l’excés de pes i el consum de tabac. L’Estratègia accentua la necessitat de detectar-la a temps i, per  això, incideix de forma especial en la coordinació entre els diferents agents assistencials i en què els professionals reforcin i orientin la seva feina a descobrir-la
dins l’àmbit de l’Atenció Primària, i a identificar la població que estigui en risc de desenvolupar-la. Una vegada detectada, se’n pot alentir la progressió, cosa que repercuteix de forma positiva tant en la qualitat de vida de les persones com en les complicacions cardiovasculars associades.

Un dels aspectes més significatius d’aquesta estratègia és la importància que s’hi dóna a promoure que els pacients i els seus familiars siguin ben informats, ja que la comunicació i l’accés a la informació poden facilitar la participació i la presa de decisions en l’atenció de la malaltia, a partir del coneixement de les cures i de les diferents alternatives, especialment pel que fa al tractament renal substitutori.

malaltia_renal_cronica.pdf Estratègia de la Malaltia Renal Crònica  2011 - 2015

malaltia_renal_cronica.pdf Casos de Malaltia Renal Crònica - Atenció Primària

malaltia_renal_cronica.pdf MRC - Pla de formació en Atenció Primària 2017

malaltia_renal_cronica.pdf Estratègia de la malaltia renal crònica en pediatria

malaltia_renal_cronica.pdf Criteris de derivació Atenció Primària-Nefrologia. [Actualització 2022]