Estratègia en Càncer del Sistema Nacional de Salut

 

world.png Portal de l'Estratègia en Càncer del Sistema Nacional de Salut
Pla de Qualitat per al SNS (Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social)
descarga-pdf.gif Document de l'Estratègia de Càncer
Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social
descarga-pdf.gif Document Estratègia en Càncer del Sistema Nacional de Salut (2010)
descarga-pdf.gif Avaluació de la pràctica assistencial oncològica. Estratègia en Càncer del Sistema Nacional de Salut Informe Executiu. 2013
descarga-pdf.gif Reunió del Comitè de Seguiment i Avaluació de l'Estratègia en Càncer del SNS Presentació dels resultats del projecte europeu d'Acció contra el Càncer EPAAC. 2014
descarga-pdf.gif Resum Executiu de l'Acció Conjunta CANCON