Torna

Servei de Planificació Sanitària

Estratègia en Càncer del Sistema Nacional de Salut

 

world.png Portal de l'Estratègia en Càncer del Sistema Nacional de Salut
Pla de Qualitat per al SNS (Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social)
descarga-pdf.gif Document de l'Estratègia de Càncer
Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social
descarga-pdf.gif Document Estratègia en Càncer del Sistema Nacional de Salut (2010)
descarga-pdf.gif Avaluació de la pràctica assistencial oncològica. Estratègia en Càncer del Sistema Nacional de Salut Informe Executiu. 2013
descarga-pdf.gif Reunió del Comitè de Seguiment i Avaluació de l'Estratègia en Càncer del SNS Presentació dels resultats del projecte europeu d'Acció contra el Càncer EPAAC. 2014
descarga-pdf.gif Resum Executiu de l'Acció Conjunta CANCON