Jornades

carpeta-blava.png I Jornada conjunta de les Estratègies de Salut Cardiovascular i Ictus de les Illes Balears [març 2024]

Publicació de les ponències presentades a la jornada


carpeta-blava.png IV Jornada de l'Estratègia de Malalties Neurodegeneratives [desembre 2023]

Publicació de les ponències presentades a la jornada


carpeta-blava.png III Jornada del Pla Nacional enfront de la resistència als antibiòtics de les Illes Balears (PRAN_CAIB) [novembre 2023]

Publicació de les ponències presentades a la jornada


carpeta-blava.png V Jornada de l'Estratègia de Malaltia Renal Crònica de les Illes Balears. [gener 2023]

Publicació de les ponències presentades a la jornada


carpeta-blava.png I Jornada de l'Estratègia de Malalties Minoritàries de les Illes Balears. [novembre 2021]

Publicació de les ponències presentades a la jornada


carpeta-blava.png IV Jornada de l'Estratègia de MPOC de les Illes Balears. [13 de desembre de 2019]

Publicació de les ponències presentades a la jornada


carpeta-blava.png II Jornada del Pla de Resistències als Antibiòtics de les Illes Balears (PRAN_CAIB). [25 d'octubre de 2019]

Publicació de les ponències presentades a la jornada


carpeta-blava.png V Jornada de l'Estratègia de Cures Pal·liatives de les Illes Balears [11 d'octubre de 2019]

Publicació de les ponències presentades a la jornada


carpeta-blava.pngI Jornada de l'Estratègia de Malalties Neurodegeneratives de les Illes Balears, dedicada a l'ELA. [14 de juny de 2019]
  
Publicació de les ponències presentades a la jornada


carpeta-blava.png Jornada de Presentació Decret de creació del Comitè d’Ètica Assistencial de les Illes Balears. [27 de febrer de 2019]

Programa de la jornada


carpeta-blava.png IV Jornada de Malaltia Renal Crònica. [14 de desembre de 2018]

Publicació de les ponències presentades a la jornada


carpeta-blava.png I Jornada PRAN CAIB. [15 de juny de 2018]

Publicació de les ponències presentades a la jornada


carpeta-blava.png Jornada MPOC i dona. [13 de desembre de 2017]

Publicació de les ponències presentades a la jornada


carpeta-blava.png I Jornada Estratègies de Salut a Eivissa-Formentera. [8 de novembre de 2017]

Publicació de les ponències presentades a la jornada


carpeta-blava.pngI Jornada d'Estratègies de Salut a Menorca. [5 de juny de 2017]
  
Publicació de les ponències presentades a la jornada


carpeta-blava.pngJornada MPOC i Cronicitat en un entorn estratègic. [22 de setembre de 2017]
  
  Publicació de les ponències presentades a la jornada


carpeta-blava.pngIII Jornada de l'Estratègia de Diabetis i de l'Estratègia d'Ictus de les Illes Balears. [6 de juny de 2017]

 Ponències i tallers presentats a la jornada 


carpeta-blava.png I Jornada Estratègia Malalties Reumàtiques i Musculoesquelètiques (MRiME) de les Illes Balears. [3 de març de 2016]

 Ponències presentades a la jornada 


carpeta-blava.pngIII Jornada de l'Estratègia de Malaltia Renal Crònica de les Illes Balears. [20 de març de 2015]

 Ponències presentades a la jornada 


carpeta-blava.png Jornada de l'Estratègia d'Atenció a la Cronicitat de les Illes Balears. [3 d'octubre de 2014]

Presentació de la jornada


carpeta-blava.pngIV Jornada de l'Estratègia de Cures Pal·liatives de les Illes Balears. [11 de juny de 2014]

 Ponències presentades a la jornada


carpeta-blava.pngII Jornada de l'Estratègia de Malaltia Renal Crònica de les Illes Balears. [14 de març de 2014]

 Ponències presentades a la jornada


carpeta-blava.pngII Jornades de l'Estratègia de Diabetis de la CAIB. [31 de gener de 2014]

 Ponències presentades a la jornada 


carpeta-blava.png Jornadas de seguimiento de las estrategias en Enfermedad Renal Crónica (ERC) del Sistema Nacional de Salud (SNS).
[29 de novembre de 2013]

  Ponències presentades a la jornada 


carpeta-blava.pngIII Jornada de l'Estratègia de Cures Pal·liatives de les Illes Balears. [8 de març de 2012]

 Conclusions de la jornada


carpeta-blava.pngJornada de seguiment de l'Estratègia en MPOC. [28 de setembre de 2012]

 Presentació de la jornada


carpeta-blava.png Jornada de l'Estratègia de Malaltia Renal Crònica de les Illes Balears. [16 de març de 2011]

Programa de la jornada


carpeta-blava.png Jornada sessió teòrica sobre la Síndrome de Burnout. [13 de juny de 2009]

Presentació de la jornada


carpeta-blava.png Jornada de presentació de l'Estratègia de Cures Pal·liatives a la CAIB. [25 de setembre de 2008]

Ponències presentades a la jornada