Torna

Servei de Planificació Sanitària

ICTUS

La Conselleria de Salut presenta el document autonòmic de l'Estratègia d'ICTUS de les Illes Balears pel període 2017-2021. Aquest document desenvolupa, en el marc del Pla de Qualitat del SNS, l'Estratègia d'ICTUS del Sistema Nacional de Salut.

L'objectiu principal que es planteja és la reducció de la incidència d'ictus a les Illes Balears. Com a objectius a desenvolupar es proposen: identificar precoçment a les persones amb una sospita de patir un ictus; tractar la fase aguda; fer un tractament integral incloent la rehabilitació de les seqüeles i la reinserció social; desenvolupar els drets de les persones que han patit un ictus; promocionar la formació continuada i la investigació en aquesta matèria. Tot això mitjançant estàndards de qualitat assistencial que permetin millorar la qualitat de vida de les persones afectades i dels seus familiars.