Estratègia en Malalties Rares del Sistema Nacional de Salut

 

world.png Portal de l'Estratègia en Malalties Rares del Sistema Nacional de Salut (2014)
Pla de Qualitat per al SNS (Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social)
descarga-pdf.gif Estratègia en Malalties Rares del Sistema Nacional de Salut
Aprovada pel Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el 3 de juny de 2009
descarga-pdf.gif Informe de Seguiment de l'Estratègia en Malalties Rares del Sistema Nacional de Salut
Resum executiu. 2013
descarga-pdf.gif Estratègia en Malalties Rares del Sistema Nacional de Salut (2014)
descarga-pdf.gif Catàleg Bones Pràctiques en l'àmbit de l'Estratègia en Malalties Rares en el SNS (2013)