Normativa autonòmica

lazo_pdf.gif Decret 34/1987, de 21 de maig, d’ordenació sanitària de les Comunitat autònoma de les Illes Balears (BOCAIB núm. 71 de 6 de juny de 1987).

lazo_pdf.gif Decret 122/1987, de 30 de desembre, d’aprovació definitiva de l’ordenació sanitària de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, establerta en el Decret 34/1987, de 21 de maig (BOCAIB núm. 12 de 28 de gener de 1988).

lazo_pdf.gif Decret 76/1988, de 20 d’octubre, pel qual es dona una nova redacció a diverses disposicions del Decret 34/1987, de 21 de maig, d’Ordenació sanitària de la comunitat autònoma de les Illes Balears

lazo_pdf.gif Decret 42/1992, de 8 de juliol, pel qual es modifica l’ordenació sanitària territorial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOCAIB núm. 85 de 16 de juliol de 1992)

lazo_pdf.gif Decret 80/1992, de 5 de novembre, d’aprovació definitiva de la modificació de l’ordenació sanitària territorial de la Comunitat autònoma de les Illes Balears (BOCAIB núm. 140 de 19 de novembre de 1992)

lazo_pdf.gif Decret 31/2001, de 23 de febrer, pel qual es modifica l’ordenació sanitària territorial de les Illes Balears (BOIB núm. 28 de 6 de març de 2001)

lazo_pdf.gif Decret 122/2002, de 4 d’octubre, pel qual es modifica el Decret 122/1987, de 30 de desembre, d’ordenació sanitària territorial de les Illes Balears, modificat pel Decret 31/2001, de 23 de febrer (BOIB núm. 123 de 12 d’octubre de 2002)

lazo_pdf.gif Decret 19/2004, de 27 de febrer, pel qual es modifica l’ordenació sanitària territorial de les Illes Balears (BOIB núm. 37 de 13 de març de 2004).

lazo_pdf.gif Decret 124/2005, de 9 de desembre, pel qual es modifica l’ordenació sanitària territorial (BOIB núm. 188 de 15 de desembre de 2005).

lazo_pdf.gif Decret 37/2006, de 7 d’abril, pel qual es modifica l’ordenació sanitària territorial (BOIB núm. 55 de 15 d’abril de 2006).

lazo_pdf.gif Decret 59/2009, de 18 de setembre, pel qual es modifica l’ordenació sanitària territorial de les Illes Balears (BOIB núm. 141 de 26 de setembre de 2009).

lazo_pdf.gif Decret 9/2010, de 16 de juliol, pel qual es modifica l’ordenació sanitària territorial de les Illes Balears (BOIB núm. 109 de 22 de juliol de 2010).

lazo_pdf.gif Decret 7/2011, de 4 de febrer, pel qual es crea i regula el Registre de Professionals Sanitaris de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

lazo_pdf.gif Decret 69/2008, de 20 de juny, mitjançant el qual es regula el Conjunt Mínim Bàsic de Dades (CMBD) d’alta hospitalària i activitat ambulatòria a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

go.gifDecret 3/2019, de 25 de gener, de creació del Comitè d’Ètica Assistencial de les Illes Balears i dels comitès d’ètica assistencial dels hospitals públics o privats de les àrees de salut de Menorca, d’Eivissa i Formentera i d’Atenció Primària de Mallorca (BOIB núm. 12 del 26 de gener de 2019)