Torna

Oposicions CAIB 2018

Novetats

desc_7_punt.pngRecomanacions per al dia de l'exercici:

  1. Sortiu de casa amb temps per poder arribar al lloc de la prova amb antelació suficient. Recordau que hi ha moltes persones que es presenten i pot ser complicat trobar aparcament.
  2. Comprovau un parell de dies abans el lloc concret i a quina hora es fa la prova. També us convé comprovar a quin edifici de la UIB i a quina aula heu d'anar per fer l'examen. Aquesta informació estarà disponible en aquesta pàgina Pàgina Web.
  3. Pensau a portar el DNI o el passaport per acreditar la identitat.
  4. Recordau que només podreu utilitzar bolígraf de color blau o negre. També podreu emprar cinta correctora o corrector líquid.
  5. Durant el desenvolupament dels exercicis no podreu tenir a la vostra disposició cap mòbil o rellotge intel·ligent ni cap altre dispositiu electrònic.
  6. És molt important atendre les instruccions dels membres del Tribunal i dels col·laboradors. En els exàmens tipus test, heu d'estar molt atents a les normes per emplenar el full de respostes de correcció automàtica.

desc_7_punt.pngConsultau a la pàgina de la UIB Pàgina Web la distribució dels edificis al campus de Mallorca i com podeu arribar-hi.

index.png