Torna

Oposicions CAIB 2018

Tornar al llistat de notícies

04/10/2018

Publicació de les llistes definitives de persones admeses i excloses de diverses especialitats del cos facultatiu superior.

Publicació de les llistes definitives de persones admeses i excloses de diverses especialitats del cos facultatiu superior.

En el BOIB núm. 122, de 4 d’octubre de 2018, s’ha publicat la Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 2 d’octubre de 2018 per la qual s’aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes d’exclusió, de les proves selectives convocades per a l’ingrés a diverses escales i especialitats del cos facultatiu superior de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Podeu consultar les llistes esmentades a la pàgina web <http://oposicions.caib.es> o al BOIB.