Torna

Oposicions CAIB 2018

Tornar al llistat de notícies

04/08/2020

Cos subaltern reserva persones amb discapacitat intel·lectual i sordesa. Borsa ordinària de personal funcionari interí

Cos subaltern, reserva persones amb discapacitat intel·lectual i sordesa. Borsa ordinària de personal funcionari interí

En data 1 d’agost de 2020 es publica en el Butlletí Oficial de les Illes Balears la Resolució de la consellera d'Administracions Públiques i Modernització de 24 de juliol de 2020 per la qual es constitueix la borsa  ordinària de personal funcionari interí del cos subaltern corresponent a la reserva de persones amb discapacitat intel·lectual moderada, lleugera o límit, o amb sordesa prelocutiva profunda, severa o mitjana de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, corresponent a les proves selectives convocades per la Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 26 d’octubre de 2017.

Podeu consultar la publicació esmentada a l’enllaç següent: <http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/135/1064471>.