Torna

Oposicions CAIB 2018

Tornar al llistat de notícies

27/07/2020

Cos subaltern, reserva de persones amb discapacitat intel·lectual o amb sordesa prelocutiva. Nomenament personal funcionari de carrera.

Cos subaltern, reserva de persones amb discapacitat intel·lectual o amb sordesa prelocutiva. Nomenament personal funcionari de carrera.

En data 25 de juliol de 2020 es publica en el Butlletí Oficial de les Illes Balears la Resolució de la consellera d’Administracions Públiques i Modernització de 20 de juliol de 2020 per la qual es nomenen personal funcionari de carrera del cos subaltern corresponent a la reserva per a persones amb discapacitat intel·lectual moderada, lleugera o límit, o amb sordesa prelocutiva profunda, severa o mitjana de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears les persones aspirants que han superat les proves selectives convocades per Resolució de 26 d’octubre de 2017 i se’ls adjudica un lloc de treball.

Podeu consultar el BOIB en l'enllaç següent: <http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/131/1063716>.