Torna

Oposicions CAIB 2018

Tornar al llistat de notícies

02/12/2019

Cos subaltern. Publicació de la correcció d'errades de l'oferiment de places.

Cos subaltern. Publicació de la correcció d’errades de l’oferiment de places.

En data 30 de novembre de 2019 es publica en el Butlletí Oficial de les Illes Balears la Resolució de la consellera d’Administracions Públiques i Modernització de 25 de novembre de 2019, de correcció de les errades advertides en la publicació de la Resolució de la consellera d’Administracions Públiques i Modernització de 18 de novembre de 2019, per la qual s'ordena la publicació de la llista de persones aspirants que han superat les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, al cos subaltern de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es fa pública la llista de llocs vacants que s'ofereixen a l'efecte de l'adjudicació.

Podeu consultar el BOIB de la publicació en aquest enllaç.