Torna

Oposicions CAIB 2018

Tornar al llistat de notícies

25/11/2019

Cos subaltern. Publicació de la llista de persones aspirants que han superat les proves selectives i de la llista de llocs vacants que s'ofereixen a l'efecte de l'adjudicació.

Cos subaltern. Publicació de la llista de persones aspirants que han superat les proves selectives i de la llista de llocs vacants que s'ofereixen a l'efecte de l'adjudicació.

En data 21 de novembre de 2019 es publica en el Butlletí Oficial de les Illes Balears la Resolució de la consellera d'Administracions Públiques i Modernització de 18 de novembre de 2019 per la qual s'ordena la publicació de la llista de persones aspirants que han superat les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, al cos subaltern de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es fa pública la llista de llocs vacants que s'ofereixen a l'efecte de l'adjudicació.

Podeu consultar el BOIB de la publicació, en aquest enllaç.

Es comunica als aspirants que disposen d’un termini de VINT DIES NATURALS per presentar la documentació que s’especifica a la resolució publicada.

En relació a l’acreditació del carnet de conduir, s’informa que en aquells llocs on s’especifica com a requisit dos tipus de carnets (B, A1) és suficient que acreditin estar en possessió d’un d’ells d’acord amb la relació de llocs de treball.