Torna

Oposicions CAIB 2018

Tornar al llistat de notícies

11/02/2020

Cos subaltern. Nomenament funcionaris de carrera.

Cos subaltern. Nomenament funcionaris de carrera.

En data 8 de febrer de 2020 es publica en el Butlletí Oficial de les Illes Balears la Resolució de la consellera d’Administracions Públiques i Modernització de 3 de febrer de 2020 per la qual es nomenen personal funcionari de carrera del cos subaltern de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears les persones aspirants que han superat les proves selectives convocades per la Resolució de 26 d’octubre de 2017 i se’ls adjudica un lloc de treball.

Podeu consultar la publicació del BOIB de 8 de febrer a l’enllaç següent: <http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/17/1053082>.