Torna

Oposicions CAIB 2018

Tornar al llistat de notícies

29/07/2019

Cos auxiliar. Publicació de la llista de persones aspirants que han superat les proves selectives al cos auxiliar i de la llista de llocs vacants que s'ofereixen a l'efecte de l'adjudicació.

Cos auxiliar. Publicació de la llista de persones aspirants que han superat les proves selectives i de la llista de llocs vacants que s'ofereixen a l'efecte de l'adjudicació.

En data 27 de juliol de 2019 es publica en el Butlletí Oficial de les Illes Balears la Resolució de la consellera d'Administracions Públiques i Modernització de 19 de juliol de 2019 per la qual s'ordena la publicació de la llista de persones aspirants que han superat les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, al cos auxiliar de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es fa pública la llista de llocs vacants que s'ofereixen a l'efecte de l'adjudicació.

Podeu consultar el BOIB de la publicació, l'annex III i la sol·licitud de destinació en els enllaços següents: