Torna

Oposicions CAIB 2018

Tornar al llistat de notícies

15/05/2019

Cos auxiliar. Llistes provisionals de mèrits i llistes provisionals d'aprovats de l'oposició amb l'ordre de prelació final, dels cossos Mallorca torn lliure i Eivissa torn lliure.

desc_7_punt.pngCos auxiliar. Llistes provisionals de mèrits i llistes provisionals d’aprovats de l’oposició amb l’ordre de prelació final, dels cossos Mallorca torn lliure i Eivissa torn lliure.

En data 15 de maig de 2019, el Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna vertical, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, al cos auxiliar de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, una vegada solucionada l’errada informàtica, fa públiques les llistes següents (que substitueixen les que ahir es van publicar erròniament):

  • Llistes provisionals de mèrits del cos Mallorca torn lliure i Eivissa torn lliure.
  • Llistes provisionals d'aprovats a l'oposició amb l'ordre de prelació final, del cos Mallorca torn lliure i del cos d’ Eivissa torn lliure.

Pel que fa a la valoració de mèrits inclosa en les llistes anteriors, les persones que hi consten poden presentar reclamacions i/o revisió en el termini de tres dies hàbils, comptadors a partir del dia en què es faci pública (del 16 al 20 de maig).

La revisió de la llista provisional de puntuacions obtingudes en la fase de valoració de mèrits i de la llista provisional d’aprovats a l’oposició amb l’ordre de prelació final, tindrà lloc el dia 24 de maig de 2019, segons l’indicat al comunicat de 14 de maig de 2019.

Es recorden les hores i els llocs de revisió per a tots els torn i illes:

Mallorca:

Dia: 24 de maig de 2019
Hora: 9.00 hores
Lloc: a la seu de l'EBAP a Palma (C/Gremi de Corredors, 10, 3r, Polígon de Son Rossinyol) (Aula 6).

Menorca:

Dia: 24 de maig de 2019
Hora: 8.30 hores
Lloc: Seu de l’EBAP a Menorca, C/ Bisbe Gonyalons, 20. Maó.

Eivissa:

Dia: 24 de maig
Hora: 9.00 hores
Lloc: seu de l’EBAP a Eivissa. Sa Coma. Ctra. Eivissa-Sant Antoni, km. 2,3 (Sant Antoni de Portmany). 

Podeu consultar les llistes esmentades en el Portal de l'opositor.