Torna

Oposicions CAIB 2018

Tornar al llistat de notícies

15/05/2019

Cos auxiliar. Comunicat de l'EBAP sobre una errada en les llistes provisionals.

desc_7_punt.pngCos auxiliar. Comunicat de l’EBAP sobre una errada en les llistes provisionals.

L’EBAP comunica a les persones aspirants de les proves selectives del cos auxiliar que s’ha detectat una errada en la llista provisional de mèrits i en la llista provisional d’aprovats de l’oposició, del cos de Mallorca torn lliure i d’Eivissa torn lliure, publicades el 14 de maig de 2019, a causa d’una errada informática ja que en la valoració dels mèrits no s’ha aplicat el límit del 10% del total màxim de punts que es puguin assolir en l’oposició, tal com s’estableix en la base 12.2 de les bases especifiques aprovades per Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 26 d’octubre de 2017.

Una vegada solucionat el problema informàtic per part de l’EBAP, es publicaran les llistes esmentades, correctament modificades.